Dịch Vụ

ONE-VALUE cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh để mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như Điều tra thị trường, điều tra công ty, lập đề án chiến lược kinh doanh, tư vấn đầu tư(thành lập liên doanh, thành lập doanh nghiệp, v.v.), tư vấn M&A cho các công ty Việt Nam, v.v.

 • Điều tra thị trường

  Vietnam Business

  Thông qua nghiên cứu tại bàn, phỏng vấn, nghiên cứu công ty, nghiên cứu không kê đơn, nghiên cứu người tiêu dùng, v.v., chúng tôi phân tích tiềm năng của thị trường Việt Nam và các yếu tố cần thiết cho việc hoạch định chiến lược khách hàng.

 • Hỗ trợ & Tư vấn kinh doanh tại Việt Nam

  Consulting

  Chúng tôi hỗ trợ những khách hàng đang mở rộng kinh doanh tại Việt Nam bằng cách tìm kiếm đối tác địa phương, hỗ trợ liên kết, xin các loại giấy phép, thay mặt các thủ tục thành lập cơ sở và hỗ trợ lựa chọn khu công nghiệp.

 • Mua bán, M&A Việt – Nhật

  M&A Advisory

  Chúng tôi tìm kiếm các công ty mục tiêu để M&A và mua lại các công ty Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và hỗ trợ các đối tác thành lập liên doanh.

  • Tìm kiếm công ty mục tiêu mua lại

  • Mua lại doanh nghiệp (tư vấn M&A)

  • Hợp tác kinh doanh và vốn (bắt đầu liên doanh)

  • Thẩm định

  • định giá

  • PMI kinh doanh (hỗ trợ sau mua lại)

 • Vận hành・khai thác khách hàng

  Sales Agency

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoạch định chiến lược bán hàng và đại lý bán hàng cho từng trường hợp B đến B và B đến C, tìm kiếm nhà cung cấp và điểm đến OEM tại Việt Nam, hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu và hoạt động đại lý.

 • Nhân lực nước ngoài

  Human Resource

  Chúng tôi hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho các công ty Nhật Bản thông qua giới thiệu nhân lực nước ngoài lấy nhân lực Việt Nam làm trọng tâm, phái cử, hỗ trợ kinh doanh cho người nước ngoài có kỹ năng cụ thể, tư vấn tuyển dụng và hỗ trợ thiết kế hệ thống tuyển dụng nhân lực nước ngoài.

  • Tuyển dụng nước ngoài

  • Phái cử nhân viên nước ngoài

  • Quản lý nguồn nhân lực nước ngoài (Kỹ năng đặc định)

  • Giáo dục nguồn nhân lực nước ngoài (đào tạo tiếng Nhật)

  • Kỹ năng đặc định kinh doanh người nước ngoài

  • Hỗ trợ phát triển dịch vụ cho người nước ngoài

 • Phát triển sàn thương mại điện tử

  EC Development

  Chúng tôi hỗ trợ việc bán hàng của các công ty Nhật Bản trong thị trường EC đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam thông qua việc xây dựng trang web EC, tiếp thị, tạo nội dung và hỗ trợ quản lý.

  • Xây dựng chiến lược kinh doanh bán hàng EC

  • Thiết kế và xây dựng trang web EC

  • Quản lý kinh doanh EC và bán hàng ký gửi

  • Khai trương trung tâm thương mại EC

  • Tiếp thị web

  • Tiếp thị truyền thông xã hội

 • Business matching Việt – Nhật

  Business Matching Support

  Chúng tôi hỗ trợ kết nối với các công ty Việt Nam sẽ là đối tác của các công ty Nhật Bản thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác nhau (JapanBiz, VietBiz) do công ty chúng tôi điều hành và tham gia các chuyến thị sát địa phương và các sự kiện trao đổi.

 • Dịch vụ khác

  Other Support

  Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của bạn, chẳng hạn như dịch vụ hỗ trợ mở rộng và nghiên cứu cho các quốc gia và khu vực ASEAN ngoài Việt Nam, dịch vụ phiên dịch và biên dịch tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh, dịch vụ đại lý lấy hẹn với các cơ quan chính phủ Việt Nam, và dịch vụ BPO.tăng lên.