Dịch Vụ

Điều tra thị trường

Vietnam Business

Thông qua nghiên cứu tại bàn, phỏng vấn, nghiên cứu công ty, nghiên cứu không kê đơn, nghiên cứu người tiêu dùng, v.v., chúng tôi phân tích tiềm năng của thị trường Việt Nam và các yếu tố cần thiết cho việc hoạch định chiến lược khách hàng.