Dịch Vụ

Mua bán, M&A Việt – Nhật

M&A Advisory

Chúng tôi tìm kiếm các công ty mục tiêu để M&A và mua lại các công ty Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và hỗ trợ các đối tác thành lập liên doanh.