Dịch Vụ

Nhân lực nước ngoài

Human Resource

Chúng tôi hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho các công ty Nhật Bản thông qua giới thiệu nhân lực nước ngoài lấy nhân lực Việt Nam làm trọng tâm, phái cử, hỗ trợ kinh doanh cho người nước ngoài có kỹ năng cụ thể, tư vấn tuyển dụng và hỗ trợ thiết kế hệ thống tuyển dụng nhân lực nước ngoài.