Dịch Vụ

Hỗ trợ & Tư vấn kinh doanh tại Việt Nam

Consulting

Chúng tôi hỗ trợ những khách hàng đang mở rộng kinh doanh tại Việt Nam bằng cách tìm kiếm đối tác địa phương, hỗ trợ liên kết, xin các loại giấy phép, thay mặt các thủ tục thành lập cơ sở và hỗ trợ lựa chọn khu công nghiệp.