Dịch Vụ

Vận hành・khai thác khách hàng

Sales Agency

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoạch định chiến lược bán hàng và đại lý bán hàng cho từng trường hợp B đến B và B đến C, tìm kiếm nhà cung cấp và điểm đến OEM tại Việt Nam, hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu và hoạt động đại lý.