Báo cáo

Giới thiệu về việc truyền tải thông tin về OneValue

ONE-VALUE hoạt động “Viet Biz”, một phương tiện truyền thông chuyên về doanh nghiệp Việt Nam. VietBiz không chỉ đơn thuần là một bài báo mà còn có một số phóng sự cung cấp những hiểu biết và nhận thức mới cho nhiều người kinh doanh. Nếu bạn muốn xem báo cáo về từng ngành, hãy xem qua VietBiz.

VietBiz Đến trang web