About US

Về chúng tôi

Công ty TNHH ONE-VALUE là công ty tư vấn quản lý chuyên về lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam.
Thông qua các dịch vụ như tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường, tư vấn M&A, đại lý bán hàng, kết nối kinh doanh, v.v., chúng tôi mong muốn hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của khách hàng tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cả Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời đóng góp cho xã hội.

Tìm hiểu OV trong 3 phút
About US

SERVICE

Giới thiệu doanh nghiệp ONE-VALUE

  Ghi lại giao dịch

  • 総務省
  • 国土交通省
  • JETRO
  • 外務省
  • ENEOS
  • SoftBank
  • JFE
  • 日本郵便
  • JPOWER
  • 伊藤忠商事
  • sojitz
  • 住友林業
  • 兼松
  • 富田通商

  ONE-VALUE có thể giới thiệu dự án M&A Việt Nam