Tin tức

Dự án hợp tác ONE-VALUE + JP-MIRAI “Cuộc họp báo cáo tìm hiểu thực tế người Việt Nam tại Nhật Bản-Những vấn đề người Việt Nam tại Nhật Bản phải đối mặt và nỗ lực cho tương lai-“

Đại diện của chúng tôi là Phi Hoa sẽ tổ chức buổi báo cáo khảo sát trực tuyến về người Việt Nam tại Nhật Bản từ 17h30 đến 18h30 ngày 21/1.

Buổi trả lời phỏng vấn này do Công ty ONE-VALUE INC tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 cho 534 cư dân Việt Nam tại Nhật Bản, đây là buổi phỏng vấn “Khảo sát tìm hiểu thực tế”. Từ kết quả khảo sát trên, những thách thức tiềm tàng mà người Việt Nam tại Nhật Bản phải đối mặt đã được làm rõ.
Tại phiên thảo luận này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về kết quả khảo sát và những hiểu biết sâu sắc của Công ty ONE-VALUE INC

về kết quả, và những việc sẽ làm để tạo ra một xã hội nơi người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản, kể cả người Việt Nam, có thể sống thoải mái trong tương lai.
Bất kỳ ai, kể cả giới truyền thông, đều có thể tham gia. Vui lòng tham dự với chúng tôi.

Sơ lược về sự kiện

[Ngày] 21 tháng 1, 17: 30-18: 30 (trực tuyến)

[PV] Anh Phi Hoa, CEO of ONE-VALUE Co., Ltd.

[Cách giữ] Trực tuyến (Đội), hệ thống ứng dụng trước

[Ứng dụng] Vui lòng đăng ký từ URL bên dưới.

https://forms.office.com/r/Ph09SgCWHv

Đề cương khảo sát tìm hiểu thực tế Việt Nam

Đề cương khảo sát

Đơn vị thực hiện: Công ty ONE-VALUE INC
Thời gian thực hiện: Tháng 5-7 / 2021
Đối tượng chính của cuộc khảo sát: Người Việt Nam tại Nhật Bản
Người trả lời: 534

Tóm tắt kết quả khảo sát

Những người trả lời khảo sát này thường được trích dẫn nhiều nhất là “lo lắng về cuộc sống ở Nhật Bản” là “có rất ít cơ hội để tiếp xúc với người Nhật.”

Đằng sau đó là việc nguồn nhân lực Việt Nam không thể giao tiếp tốt với người Nhật do bất đồng ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, không có cơ hội giao tiếp. Điều này tạo ra một tình huống trong đó cộng đồng Việt Nam được hình thành tách biệt với cộng đồng Nhật Bản, có thể trở thành một điểm nóng của đói nghèo và tội phạm như một nhóm xa lánh xã hội.

Ngoài ra, những người Việt Nam sống ở Nhật Bản lâu năm cũng lo lắng về việc học hành của con cái. Họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin khác nhau liên quan đến giáo dục trẻ em, và lo lắng về việc giao tiếp tại các hiệp hội phụ huynh-giáo viên tại các trường học.

Thông tin liên lạc

Văn phòng Quản lý Hội thảo của Công ty ONE-VALUE INC
Điện thoại: 080-1980-9493
Địa chỉ email: seminar@onevalue.jp

Bài viết liên quan