ONE-VALUE đang cần nhân tài và luôn hoan nghênh các bạn trẻ nhiệt tình, ham học hỏi, có khả năng lãnh đạo và muốn đóng góp cho xã hội. ONE-VALUE có các vị trí làm việc ở tại Nhật Bản và Việt Nam.

Nếu bạn muốn gia nhập ONE-VALUE vui lòng liên hệ tới email: hr@onevalue.jp