Dịch Vụ

Business matching Việt – Nhật

Business Matching Support

Chúng tôi hỗ trợ kết nối với các công ty Việt Nam sẽ là đối tác của các công ty Nhật Bản thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác nhau (JapanBiz, VietBiz) do công ty chúng tôi điều hành và tham gia các chuyến thị sát địa phương và các sự kiện trao đổi.