Giới thiệu thành viên

Chuyên viên tư vấn chiến lược kinh doanh - Trưởng bộ phận tư vấn

MIURA KENYA

Chuyên viên tư vấn hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Du học tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh một năm trong quá trinh học cao học. Sau khi tốt nghiệp, tham gia cơ quan hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Việt Nam trực thuộc chính phủ Nhật Bản. Sau đó, Miura Kenya tham gia công ty từ giai đoạn thành lập với tư cách là thành viên đầu tiên của ONE-VALUE. Hiện tại Miura đang tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều ngành khác nhau với tư cách là trưởng bộ phận tư vấn.

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list