Giới thiệu thành viên

Trưởng bộ phận kinh doanh và phát triển nhân sự - kiêm Tư vấn tuyển dụng

OTA HIROKI

Hiroki Ota đã nghiên cứu 1 năm tại đại học Sư phạm TP HCM trong thời gian học tại đại học Tsukuba Nhật Bản. Tháng 10 năm 2029, Hiroki Ota gia nhập ONE-VALUE INC. Với tư cách chuyên viên tư vấn tuyển dụng, nghiên cứu hệ thống pháp luật lao động và phát triển khách hàng trong lĩnh vực tuyển dụng lao động người nước ngoài. Hiện nay, bên cạnh các dự án tư vấn tuyển dụng, Hiroki Ota còn tham gia triển khai các dự án hỗ trợ liên quan tới nhân lực của chính phủ Nhật Bản cùng với Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông Nhật Bản như : Chế độ kỹ năng đặc định ngành xây dựng …

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list