Giới thiệu thành viên

Chuyên viên phân tích kinh doanh và Trợ lý Giám đốc

NGUYỄN QUỐC TRUNG (TRUNG NGUYỄN)

Sinh ra tại Nagoya, có bố mẹ là người Việt Nam, sau khi tốt nghiệp Đại học Nanzan, Trung Nguyễn gia nhập ONE-VALUE với tư cách là một sinh viên mới tốt nghiệp và tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trung Nguyễn chủ yếu tham gia hỗ trợ dự án M & A, sản xuất nội dung truyền thông và quản lý nội bộ, đồng thời phụ trách việc quản lý trang chủ này.

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list