Giới thiệu thành viên

Chuyên viên Marketing・ Phân tích Kinh doanh (Bộ phận thương mại )

VŨ VIỆT THẮNG (THẮNG VŨ)

Thắng Vũ có gần 10 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Ashikaga – Chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Nhật, Thắng Vũ bắt đầu phát triển sự nghiệp với vai trò Cố vấn Công nghệ thông tin (SAP Consulting) tại một công ty công nghệ ở Nhật Bản. Thắng Vũ gia nhập ONE-VALUE từ năm 2021. Tại đây, anh phụ trách mảng phát triển thị trường và tư vấn xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản trong các lĩnh vực như: Gỗ, Rừng, Giấy. Ngoài ra, Thắng phụ trách Marketing, quản lý các website của công ty cũng như các kênh truyền thông, thương mại điện tử của ONE-VALUE ở hai đầu Việt Nam và Nhật Bản.

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list