Giới thiệu thành viên

Bộ phận Nhân sự - Tư vấn Tuyển dụng

TRẦN THỊ THANH (THANH TRẦN)

Sinh ra tại Việt Nam, Thanh Trần đến Nhật Bản sau khi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học 4 năm ở Nhật Bản, Thanh Trần đã tham gia ONE-VALUE với tư cách là một sinh viên mới tốt nghiệp. Hiện Thanh Trần đang tham gia vào lĩnh vực nhân sự, phụ trách chính về sáng tạo nội dung, tiếp thị, phản hồi người tìm việc, hỗ trợ khách hàng,… trong lĩnh vực nhân sự.

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list