Giới thiệu thành viên

Chuyên viên tư vấn chiến lược kinh doanh (Market Research Team Leader)

NGUYỄN NGỌC TÚ UYÊN (UYÊN NGUYỄN)

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Uyên Nguyễn đến Nhật và hoàn thành chương trình Thạc sỹ Quan hệ Quốc Tế tại đại học Ritsumeikan (Kyoto)
Về Việt Nam, Uyên Nguyễn có thời gian dài làm việc trong các dự án kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam tại công ty Toyota Tsusho, và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản(JBIC). Hoàn thành bẳng cử nhân thứ 2 tại Đại học Luật Hà Nội và gia nhập ONE-VALUE vào năm 2021, Uyên Nguyễn mong muốn phát huy các thế mạnh và kinh nghiệm của mình để đem lại giá trị to lớn nhất, cũng là giá trị đặc biệt nhất cho các khách hàng.

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list