Giới thiệu thành viên

Thành viên Hội đồng Quản trị

TATSUO FUJIMURA

Ra mắt ONE-VALUE vào năm 2018. Hiện tại, anh chủ yếu phụ trách mảng đầu tư vào MỘT GIÁ TRỊ và hỗ trợ trong lĩnh vực kinh doanh.
Ông là thành viên đồng sang lập ONE-VALUE từ năm 2018, hiện tại ông là một trong những nahf đầu tư của ONE-VALUE và chủ yếu hỗ trợ công ty trong lĩnh vực thương mại.

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list