Giới thiệu thành viên

Cố vấn đặc biệt

YASUYUKI FUJISHIMA

Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật tại Đại học Tokyo, ông gia nhập Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản. Ông từng đảm nhận các chức vụ khác sau đó như Giám đốc Bộ phận Hành chính của Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng, Giám đốc Cục Thương mại và Công nghiệp Chubu, Phó Giám đốc Ban Thư ký Bộ Thương mại và Công nghiệp, và Đại sứ Nhật Bản tại Panama. Ông trở thành Phó Chủ tịch Tập đoàn Sojitz vào năm 2008.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 2011, ông đã thành lập Tổ chức Hỗ trợ Nguồn nhân lực Nước ngoài HuReDee và đảm nhận chức chủ tịch. Năm 2020, ông trở thành cố vấn đặc biệt của ONE-VALUE cho đến hiện tại.

メンバー一覧Danh sách thành viênMember list