Giới thiệu thực tế

Tư vấn M & A

Điện lực

Công ty điện lực lớn

Hỗ trợ mua lại các dự án phát điện sinh khối ở miền Nam Việt Nam

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thị trường nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài của nhiên liệu sinh khối tại thị trường Việt Nam, đồng thời xây dựng chiến lược dựa trên kết quả khảo sát. Ngoài việc khám phá các dự án phát điện sinh khối và hỗ trợ các cuộc thảo luận và đàm phán với người bán, chúng tôi đã hỗ trợ toàn diện về các thủ tục an ninh đất đai, xin giấy phép và tìm kiếm các nhà cung cấp nhiên liệu có triển vọng.

Bài viết liên quan