Giới thiệu thực tế

Tư vấn tuyển dụng

Văn phòng Chính phủ

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Cục An toàn Hàng hải

Khảo sát việc chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải

Điều tra xem những người nước ngoài không được chỉ định được chấp nhận như thế nào trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải, nội dung kinh doanh, cách đối xử và phong cách làm việc của họ. Cụ thể, chúng tôi đã tiến hành các cuộc điều trần qua điện thoại, thăm từng nhà điều hành doanh nghiệp và khảo sát thực địa. Đồng thời, phía doanh nghiệp kỳ vọng người nước ngoài có kỹ năng cụ thể sẽ làm nghề gì, phát triển nghề nghiệp như thế nào trong tương lai?

Kết quả của các cuộc phỏng vấn này đã được tổng hợp và báo cáo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Kết quả của báo cáo này sẽ được sử dụng để cải thiện hệ thống tiếp nhận người nước ngoài trong lĩnh vực này trong tương lai.

Ngoài ra, chúng tôi đã chọn ra những công ty thực hiện sự chấp nhận đặc biệt tốt trong số các cuộc phỏng vấn. Dưới dạng một tập hợp các trường hợp xuất sắc, chúng tôi đã xây dựng “Sách Hướng dẫn Tiếp nhận Người nước ngoài Không xác định rõ trong Lĩnh vực Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải”. Hiện tại, hướng dẫn này được phân phối cho từng nhà điều hành doanh nghiệp và cũng có thể được tải xuống từ trang web chính thức của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch.

Bài viết liên quan