Giới thiệu thực tế

Kế hoạch chiến thuật

Món ăn

Công ty chế biến thực phẩm lớn

Nghiên cứu người tiêu dùng và hỗ trợ tiếp thị cho việc bán thực phẩm tốt cho sức khỏe

Để phát triển thực phẩm tốt cho sức khỏe cho tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành khảo sát định lượng người tiêu dùng Việt Nam và phỏng vấn sâu với các chuyên gia về vấn đề chưa rõ thị hiếu, khẩu vị, hành vi tiêu dùng và chức năng mong muốn của người tiêu dùng cuối cùng trên lĩnh vực lúa gạo. Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi đã hỗ trợ phát triển các kênh bán hàng, kênh tiếp thị và thông điệp kêu gọi liên quan đến việc bán thực phẩm tốt cho sức khỏe tại thị trường Việt Nam.

Bài viết liên quan