Đăng tại VietBiz (dành cho doanh nhân Nhật Bản)

Trang Thông tin Kinh tế và Doanh nghiệp Việt Nam 【Vietbiz】

Vietbiz là một trang thông tin chuyên về lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam, độc giả chính của website này là các doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
Được ONE-VALUE ra mắt vào tháng 7 năm 2021, Vietbiz là một web media chuyên đưa tin về tình hình kinh tế/kinh doanh Việt Nam. Tại đây, chúng tôi đang cung cấp cho độc giả một số lượng lớn các báo cáo có chất lượng cao về kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

 Đặc trưng của Vietbiz

Vietbiz đăng tải những báo cáo phân tích, không đơn thuần là tin tức. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa những kiến thức về Việt Nam đã được trau dồi qua các năm từ nghiệp vụ tư vấn, để cung cấp những kiến thức chuyên môn cao cho các chủ đề phù hợp với xu thế thị trường.

Đặc trưng 1: Kênh media chuyên về Việt Nam

VietBiz là một phương tiện truyền thông chuyên về kinh tế Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một số lượng lớn các báo cáo chất lượng cao chuyên về Việt Nam.

Đặc trưng 2: Không chỉ là thông tin, mà là những báo cáo chuyên sâu

Vietbiz không đăng tải những bài tin tức đơn thuần, mà là những báo cáo phân tích, đưa ra những góc nhìn cũng như kiến thức mới đối với rất nhiều người làm kinh doanh.

Đặc trưng 3: Báo cáo phân tích của chuyên gia từng ngành

Người viết báo cáo là những chuyên gia trong ngành. Là những báo cáo tổng hợp những đánh giá sâu sắc dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm của các chuyên gia.

Đặc trưng 4: Là trang web tổng hợp, nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin theo mục đích và theo ngành

Là trang web tổng hợp, nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin theo mục đích và theo ngành, hướng tới đối tượng là những người làm kinh doanh liên quan tới Việt Nam.
Có thể nhanh chóng tìm kiếm những thông tin phù hợp từ chức năng tìm kiếm nâng cao.