Phái cử nhân viên nước ngoài

1. Nội dung dịch vụ

ONE-VALUE cung cấp dịch vụ phái cử nhân lực nước ngoài, chủ yếu là nhân lực Việt Nam. Một trong những dịch vụ của ONE-VALUE là “Giới thiệu nhân sự”, giới thiệu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của khách hàng (công ty tuyển dụng), khách hàng (công ty tuyển dụng) và nguồn nhân lực ứng viên (người tìm việc) ký kết hợp đồng lao động. Mặt khác, đối với trường hợp “phái cử nhân lực”, ONE-VALUE là dịch vụ điều động nhân lực phù hợp với công việc hiện tại công ty của khách hàng (công ty cử đi). Trong trường hợp phái cử , hợp đồng lao động sẽ là giữa ứng viên và ONE-VALUE .

2. Mô hình dịch vụ phái cử

ONE

ONE-VALUE có cơ sở dữ liệu phong phú về nguồn nhân lực có kỹ năng trong nhiều ngành, nghề khác nhau.  Chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng phái cử(派遣契約)và cử nhân sự có kỹ năng và kinh nghiệm dựa theo yêu cầu của khách hàng.  Nhân viên phái cử(派遣人材)sẽ làm việc dựa trên sự chỉ điểm và hướng dẫn công việc của khách hàng. ONE VALUE sẽ lập dự toán tùy theo loại hình và số lượng nhân viên phái cử(派遣人材)và địa điểm làm việc, khách hàng sẽ thanh toán phí điều động.  Vì nhân viên phái cử(派遣人材)và ONE-VALUE ký kết hợp đồng lao động nên không có hợp đồng lao động nào giữa khách hàng và nhân viên phái cử(派遣人材).  Do đó, khách hàng không cần trả lương cho nhân viên phái cử đó (派遣人材).

 * Ngoài ra, ONE VALUE cũng có thể cung cấp dịch vụ ” Nhân viên phái cử giới thiệu “(紹介予定派遣).  “Nhân viên phái cử có hạn định” là một hình thức lao động với tiền đề sau khoảng thời gian làm với tư cách phái cử(派遣期間), nhân viên phái cử sẽ ký kết hợp đồng tuyển dụng chính thức với công ty khách hàng và trở thành nhân viên chính thức của công ty khách. Trong mô hình “nhân viên phái cử giới thiệu ” này, thời hạn phái cử có thể được coi là thời gian thử việc, và khách hàng sẽ quyền đánh giá và quyết định có tuyển dụng chính thức nhân viên phái cử sau khoảng thời gian thử việc hay không.  Vì đây là thời gian thử việc, nên có thể từ chối tuyển dụng trực tiếp từ phía công ty trong thời gian cử tuyển, và thời gian thử việc là khoảng thời gian được đề ra để đánh giá liệu nhân viên phái cử có phù hợp với công ty hay không.

personnel-detail-introduction

3. Điểm mạnh – Sự khác biệt

personnel-detail-introduction

4. Quy trình sử dụng dịch vụ

Quy trình từ yêu cầu công văn đến giới thiệu như sau.  Chúng tôi có thể giới thiệu bạn trong ít nhất một ngày kể từ khi bạn yêu cầu.

personnel-detail-introduction

5. Khác: sự khác biệt với dịch vụ giới thiệu nhân lực

Không giống như dịch vụ nhân sự tạm thời, dịch vụ này có lợi thế là có thể cung cấp cho khách hàng nguồn nhân lực sẵn sàng làm việc trong thời gian ngắn mà vẫn giữ được chi phí thấp.  ONE VALUE có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như đáp ứng khẩn cấp tình trạng thiếu nhân lực, thuê ngoài một số nghiệp vụ, điều động nhân lực có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên sâu.  Ngoài ra, kể cả sau khi điều động nhân lực cho khách hàng, chúng tôi sẽ theo dõi kỹ lưỡng về việc nâng cao hiệu quả công việc và tăng động lực làm việc cho nhân viên đó.