Yêu cầu đối với các cơ quan chính phủ và văn phòng chính phủ Việt Nam

Nội dung dịch  

Chúng tôi sẽ đặt lịch hẹn với các cơ quan chính quyền địa phương tại Việt Nam (chẳng hạn như cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương). Trong một số trường hợp, có thể phải đàm phán với cơ quan chính phủ liên quan khi muốn được cấp phép vào Việt Nam. Nếu cuộc đàm phán này không thành công, dự án ở Việt Nam sẽ không bao giờ được tiến hành. Thông qua ONE-VALUE đại diện kết nối, chúng tôi sẽ hỗ trợ từ lúc đặt lịch hẹn trao đổi cho tới khi thực hiện dự án. Bạn không chỉ có thể đàm phán và nộp đơn thành công mà còn có thể xây dựng mối quan hệ tốt tới phía các cơ quan chính phủ. 

Thế mạnh của ONE-VALUE

Ms Phi Hoa, đại diện của ONE-VALUE, có mối quan hệ với nhiều cơ quan chính phủ tại Việt Nam. Vì vậy, nhân viên tại Việt Nam của chúng tôi có thể đến thăm, gặp gỡ trao đổi trực tiếp trong trường hợp cần thiết.