Phiên dịch/biên dịch tiếng Việt/Anh/Nhật

Nội dung dịch  

Chúng tôi cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Việt. Không chỉ tiếng Nhật ⇔ tiếng Việt mà còn tiếng Việt ⇔ tiếng Anh và tiếng Nhật ⇔ tiếng Anh.

ONE-VALUE có những nhân sự là những người Việt sống tại Nhật lâu năm, những người Nhật từng du học tại Việt Nam, có thể biên phiên dịch một cách tự nhiên dựa trên cuộc sống hàng ngày và phong tục của 2 nước.

Biên dịch

Đối với việc dịch tài liệu, mức phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào khối lượng (số ký tự, số từ, v.v.) và độ khó của nội dung. ONE-VALUE chủ yếu cung cấp dịch vụ biên dịch cho các pháp nhân, nên chúng tôi chỉ nhận dịch tài liệu chuyên ngành với khối lượng lớn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước để trao đổi cụ thể.

Phiên dịch

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch nhanh chóng. ONE-VALUE có trách nhiệm phái cử những phiên dịch viên xuất sắc, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, cả trên 2 hình thức phiên dịch online và offline.

Phân loại dịch vụ