BPO Việt Nam/Call Center

Nội dung dịch vụ

Chúng tôi hỗ trợ BPO (nhập dữ liệu, call center, Xử lý hình ảnh…) từ khi lên kế hoạch cho tới khi hoàn thành dự án. Khi thực hiện BPO tại Việt Nam, ONE-VALUE điều chỉnh nội dung thực hiện để tháo gỡ những nút thắt, đình trệ, bảo mật thông tin và xử lý khi có sự cố. 

Quy trình dịch

 • Liên hệ
  • ・Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về nội dung BPO quý khách hàng đang cân nhắc. Khi nắm được các thông tin chi tiết về vấn đề khách hàng đang gặp phải, những nội dung mong muốn ONE-VALUE thực hiện cũng như ngân sách, chúng tôi sẽ trả lời cụ thể.
 • Hearing
  • ・Chúng tôi tìm hiểu về mục đích, bối cảnh và các vấn đề của khách hàng liên quan tới BPO.
   ・Điều chỉnh về nội dung cụ thể, chi phí thực hiện và tiến độ khi tiến hành BPO với các nhân viên tư vấn ở Việt Nam.
 • Đề xuất
  • ・Lập báo giá và bản đề án thực hiện đối với nội dung lắng nghe từ khách hàng
 • Tiến hành nghiệp vụ
  • ・Khi khách hàng đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát
 • Vận hành
  • ・Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức những buổi họp định kì để báo cáo tiến độ thực hiện.
   ・Bằng việc tổ chức những buổi báo cáo định kì, chúng tôi có thể xác nhận những vấn đề trong phương hướng thực hiện cũng như chất lượng, để có thể tiến hành dịch vụ BPO hiệu quả hơn

※Trên đây chỉ là ví dụ, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách linh hoạt.

Đặc trưng/Thế mạnh BPO Việt

Thế mạnh của BPO ở Việt Nam: có thể kể tới như chi phí nhân công rẻ, nguồn lao động dồi dào và khả năng ngoại ngữ tốt.