Tham quan kiểm tra trang web

※Do ảnh hưởng của dịch Corona, những chuyến thị sát rất khó thực hiện. Hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.

Nội dung dịch vụ

Chúng tôi hỗ trợ một cách phù hợp tìm kiếm doanh nghiệp đối tác ở thị trường Việt Nam, tiến hành các chuyến thị sát ở Việt Nam, cùng với đó là những hội thảo liên quan tới Việt Nam.
Chúng tôi có thể hỗ trợ một cách linh hoạt, xin vui lòng liên hệ.

Quy trình dịch vụ

 • Liên hệ
  • ・Hãy liên hệ về những nội dung quý khách hàng đang cân nhắc. Chúng tôi sẽ trả lời cụ thể khi được cung cấp các thông tin về mục đích, ngân sách và thời gian.
 • Thiết lập cuộc họp 
  • ・Chúng tôi tìm hiểu về mục đích, bối cảnh và các vấn đề của khách hàng liên quan tới nội dung câu hỏi của khách hàng.
   ・Điều chỉnh về nội dung cụ thể, chi phí thực hiện và tiến độ với các nhân viên tư vấn về đầu tư vào thị trường Việt Nam.
 • Lập đề án thực hiện, báo giá
  • ・Lập đề án thực hiện và báo giá dựa trên nội dung yêu cầu của khách hàng. Khi khách hàng đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành.
 • Điều chỉnh trong khi đang thực hiện
  • ・Trong quá trình hỗ trợ, trường hợp đi thị sát hay kết nối doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cân nhắc các thông tin và kết quả nhận được và cải thiện liên tục để thực hiện được tốt hơn.
   ・Bằng việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện, chúng tôi có thể xác nhận xem những vấn đề trong phương hướng cũng như chất lượng thị sát, để có thể tiến hành các hoạt động một cách hiệu quả hơn.
 • Đề xuất cho các kế hoạch hành động trong tương lai
  • ・Chúng tôi sẽ nộp báo cáo tổng kết sau khi kết thúc hoạt động.
   ・Chúng tôi lên kế hoạch về chiến lược, kế hoạch hoạt động cụ thể để giải quyết tận gốc vấn đề của khách hàng đang gặp phải, chứ không phải chỉ là những hướng dẫn thông thường, hay thu thập thông tin đơn thuần.