Tư vấn mở rộng

Nội dung dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn 1 cửa tới các khách hàng muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Với dịch vụ tư vấn 1 cửa, chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ giai đoạn đầu kinh doanh, tiếp cận khách hàng dài hạn, thực hiện cho tới vận hành sau khi đã vào thị trường. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan tới việc gia nhập thị trường như điều tra thị trường, tìm đối tác, đàm phán với đối tác, lên chiến lược phát triển kinh doanh (lập chiến lược JV/M&A), lập doanh nghiệp mới. Chúng tôi có thể hỗ trợ 1 phần tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn của ONE-VALUE, khách hàng có thể giảm bớt thời gian cân nhắc triển khai kinh doanh, nâng cao khả năng thành công với dự án và xây dựng được mạng lưới với các doanh nghiệp trong nước và cơ quan chính phủ.

Hãy xem sơ đồ bên dưới để biết về dịch vụ hỗ trợ liên quan tới ‘điều tra thị trường’ và ‘lập chiến lược’.
‘Hỗ trợ liên quan tới đầu tư vào thị trường’ tức là chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ 1 cửa bao gồm cả ‘điều tra thị trường’ và ‘lập chiến lược’.

※ベトナム現地パートナーの探索基準

This image has an empty alt attribute; its file name is VIETNAM-3.jpg
Mô hình tìm kiếm đối tác địa phương Việt Nam

Mô hình dịch vụ

ONE-VALUE cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy theo chỗ đứng của khách hàng trong quá trình gia nhập thị trường. Các bước triển khai về cơ bản như sau. Hỗ trợ liên quan tới việc gia nhập thị trường được thiết kế riêng phù hợp với vị trí từng khách hàng, đối ứng linh hoạt. Chúng tôi cung cấp dịch vụ linh hoạt cho những khách hàng chưa thu thập đủ thông tin, muốn hiểu kĩ hơn về thị trường thông qua khảo sát, tới những khách hàng đã hiểu thị trường rồi và gặp vấn đề trong việc xây dựng network ở Việt Nam, từ việc lập ra những tiêu chuẩn khi chọn lựa đối tác. Về chi phí, hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ báo giá chi tiết.

This image has an empty alt attribute; its file name is vietnam-2.jpg
Các bước gia nhập thị trường Việt Nam

Đặc trưng, điểm mạnh

Là doanh nghiệp chuyên tư vấn chiến lược kinh doanh, sự hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam cũng như có mạng lưới quan hệ với các doanh nghiệp trong nước và cơ quan chính phủ Việt Nam là đặc trưng lớn của ONE-VALUE. Có những điều tra viên người Việt thu thập thông tin bằng tiếng Việt làm việc ở Việt Nam. Hơn nữa, ONE-VALUE cũng có thể tiếp cận với các doanh nghiệp trong nước và cơ quan chính phủ, những nơi được xem là rất khó tiếp cận.

Tận dụng mạng lưới quan hệ ở Việt Nam cùng với hiểu biết sâu sắc về thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ 1 cửa hỗ trợ khách hàng.