Nghiên cứu công ty/Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Nội dung dịch vụ

ONE-VALUE cung cấp dịch vụ khảo sát doanh nghiệp Việt Nam với độ chính xác cao (khảo sát về tín dụng và khảo sát cạnh tranh).
Khi bắt đầu kinh doanh ở thị trường Việt Nam và khi so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, các doanh nghiệp rất cần những thông tin chính xác của các doanh nghiệp Việt Nam mục tiêu. ONE-VALUE vận dụng những kinh nghiệm tích lũy được từ những khảo sát trước đây ở Việt Nam, cùng cơ sở dữ liệu và mạng lưới quan hệ, để tiến hành khảo sát doanh nghiệp Việt Nam với độ chính xác cao, mang tới khách hàng những báo cáo chuẩn xác.

Cụ thể, chúng tôi có thể làm những báo cáo bao gồm những mục như dưới đây. Tất nhiên đây chỉ là ví dụ, chúng tôi có thể đối ứng linh hoạt với các mục khảo sát theo yêu cầu khách hàng.

Người đại diện: Kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm làm việc trước tới nay
Lịch sử: Lịch sử công ty theo chuỗi thời gian
Thành tích: Xác nhận lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 5 năm gần nhất (Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế)
Tình trạng nguồn vốn: Đảm bảo nguồn Vốn cần thiết, nợ khó đòi
Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính: Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp
Bản sao đăng kí bất động sản: Tình trạng tài sản thế chấp
Cổ đông: Thông tin cổ đông chính
Đối tác: Điều khoản thanh toán, thu hồi, quan hệ với các đối tác
Ngân hàng đối tác: Quan hệ với các ngân hàng chính, khả năng huy động vốn
Tình trạng hiện tại và triển vọng: Hiện trạng và tầm nhìn tương lai của công ty

This image has an empty alt attribute; its file name is vietnam-5.jpg
Mô hình phân tích doanh nghiệp Việt Nam

Mô hình dịch vụ/ chi phí

Dịch vụ điều tra doanh nghiệp Việt Nam sẽ diễn ra theo các bước như sau. Nhận câu hỏi từ khách hàng, chúng tôi sẽ hearing nội dung chi tiết về mục đích điều tra để báo cáo được chất lượng và chính xác

Tùy thuộc vào đối tượng điều tra thì chi phí sẽ khác nhau. Xin vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ báo giá chi tiết.

This image has an empty alt attribute; its file name is vietnam-6.jpg

Đặc trưng, điểm mạnh

Là doanh nghiệp chuyên tư vấn chiến lược kinh doanh, sự hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam cũng như có mạng lưới quan hệ với các doanh nghiệp trong nước và cơ quan chính phủ Việt Nam là đặc trưng lớn của ONE-VALUE. Có những điều tra viên người Việt thu thập thông tin bằng tiếng Việt làm việc ở Việt Nam. Hơn nữa, ONE-VALUE cũng có thể tiếp cận với các doanh nghiệp trong nước và cơ quan chính phủ, những nơi được xem là rất khó tiếp cận.

Không chỉ những công ty được niêm yết, có nhiều thông tin công khai, đối với cả các công ty ít thông tin công khai, ONE-VALUE đều có thể tận dngj được mạng lưới mối quan hệ để thu thập được thông tin chi tiết và điều tra.